Takbyte 2023

Årets största projekt var omläggningen av kyrkans tak. Det påbörjades i mitten av Juni och var färdigställt under juli. Unga flinka män klättrade utan fruktan runt på det branta taket och bytte underlag och takpannor som legat där sedan 1917. Nu hoppas vi att taket klarar sig 100 år till!