Vätternkyrkan

Vadstena frikyrkoförsamling har sin hemvist i Vätternkyrkan som ligger mitt i Vadstena. Församlingen har ca 110 medlemmar och hit kommer både unga och äldre till samlingar i kyrkan. Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan och Evangeliska frikyrkan. Vi vill vara en välkomnande och öppen kyrka mitt i staden, där alla skall känna sig delaktiga och välkomna, som medlemmar och besökare.

På söndagar bjuder vi in till gudstjänst. Den leds av någon av gudstjänstgrupperna och brukar innehålla sång och musik, bön och delgivning i form av predikan eller vittnesbörd. Gudstjänsten uttrycker vår tro och vår personlighet och finns till för vårt möte med både Gud och varandra. Därför är också det efterföljande kyrkkaffet en viktig del.

Vi vill att vår verksamhet ska leda till samtal där såväl tro som tvivel har plats. Det ekumeniska samtalet är viktigt. Vi är en del av Guds folk. Olika traditioner visar oss med vilken bredd Gud skapar. Församlingen har ett antal smågrupper som träffas mitt i vardagen. Här övar vi oss i att dela med oss av oss själva, både det som är bra och roligt men också det som är tungt och arbetsamt. Att hjälpa varandra i bön och praktisk handling är något vi alltid kan bli bättre på.

Församlingen leds av en styrelse som tillsätts av årsmötet och som tillsammans med en anställd pastor/föreståndare, är församlingens andliga ledarskap. (vid pastorsvakans finns vald vice föreståndare) Verksamheten planeras också av olika grupper ansvariga för musik, diakoni, mission, träffar och samlingar i kyrkan samt de olika fastigheterna.

Pastorstjänsten är förnärvarande vakant.

Vid frågor, kontakta ordförande Linda Wallgård, se under Kontakter.

För hyra av kyrkans lokaler, kontakta Kicki Roxvret, 070 173 11 73

Eller på hyrakyrkan@vatternkyrkan.se

På tisdagar serveras soppa i Vätternkyrkan.

Alla är välkomna mellan kl 12.00 och 13.30 för att äta soppa, bröd med på pålägg och kaffe/te med kaka för 60 :-. Sopplunchen görs i kyrkans kök av några olika sopplag som turas om att laga de olika vegetariska sopporna. Vill man lyssna på lite lunchmusik innan soppan kan vi rekommendera lunchkonserten i Klosterkyrkan kl 13.00.

OBS, under våren 2024 kommer lunchkonserterna att förläggas mellan 13.00-13.30. Detta p.g.a. fönsterbyte i Klosterkyrkan.

Varannan Tisdag kl 14.30-17.00 samlas vännerna till Stickkafé.

Det skapas fina alster såsom filtar och barnkläder som sedan packas och skickas till behövande via Erikshjälpen. Det är ett trevligt sätt att umgås på, att kanske lyssna till en text att prata om och utbyta tankar och erfarenheter.