Vätternkyrkan

Vadstena frikyrkoförsamling har sin hemvist i Vätternkyrkan, som ligger mitt i Vadstena. Församlingen har cirka 110 medlemmar och hit kommer också många barn och ungdomar till olika samlingar. Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan. Vi vill vara en välkomnande, öppen kyrka mitt i staden, där alla skall känna sig delaktiga och välkomna, som medlem eller besökare.

På söndagar bjuder vi in till gudstjänst. (Under pandemin är allt gudstjänster inställda, men vi firar gudstjänster ute vid sommarhemmet Saxtorp sommaren 2021, om möjligt utomhus)        Den leds av någon av gudstjänstgrupperna och brukar innehålla sång och musik, bön och delgivning i form av predikan eller vittnesbörd. Gudstjänsten uttrycker vår tro och vår personlighet och finns till för vårt möte med både Gud och varandra. Därför är också det efterföljande kyrkkaffet en viktig del.

Vi vill att vår verksamhet skall leda till samtal där såväl tro som tvivel har en plats. Det ekumeniska samtalet är viktigt. Vi är en del av Guds folk. Olika traditioner visar oss med vilken bredd Gud skapar. Församlingen har ett antal smågrupper som träffas mitt i vardagen. Här övar vi oss i att dela med oss av oss själva, både det som är bra och roligt men också det som är tungt och arbetsamt. Att hjälpa varandra i bön och i praktisk handling är något vi alltid kan bli bättre på.

Församlingen leds av en styrelse som tillsätts av årsmötet och som tillsammans med en anställd pastor och föreståndare är församlingens andliga ledarskap. Verksamheten planeras också av olika grupper ansvariga för barn och ungdomsarbete, musik, diakoni, mission, träffar och samlingar i kyrkan samt fastigheter.

Pastorstjänsten är f.n. vakant. Frågor, kontakta ordförande Linda Wallgård, se under kontakter.