Bön för Sverige

På över 900 platser i Sverige samlas man för att be på Sveriges nationaldag. Vi ber för de sju samhällspelarna i landet: Guds församling, Familjen, Politiker och myndigheter, Utbildning, Näringsliv och arbetsplatser, Kultur och idrott och Media. Guds församling är kallad att vara saltet och ljuset i denna värld.