Barn och Ungdom

Just nu har vi ingen scoutverksamhet i Vätternkyrkan. Intresset har inte varit så stort från barn och ungdomar, så då gör vi ett uppehåll tills längtan ut i Guds natur blir större igen. Vi ses!

Hajk15.09.5

Till Vätternkyrkan kommer både församlings-medlemmarnas egna barn och många andra. På tisdagar ses scouterna och på torsdagar träffas miniorscouterna.

Vi åker ofta på läger och hajker, gärna till Östgötagården utanför Rimforsa, som vi driver tillsammans med andra församlingar i länet, eller till vårt eget sommarhem Saxtorp. Där ses vi om vårarna och höstarna på våra träffar, och under sommaren är det en populär badplats dit alla som deltar i grupperna är välkomna. Flera av församlingens ungdomar är med som ledare i våra grupper, samt deltar i svenska kyrkans ungdoms- och konfirmandarbete.

Vi sätter barnen och ungdomarna och deras behov i första rummet för vårt arbete. Vi vill förmedla känslan av att duga som man är, inför varandra och inför Gud. Sedan följer naturligtvis ambitionen att förmedla den kristna tron och dess olika uttryck och en upplevelse av att Gud går vid vår sida. Vem man än är eller vad man än tror är man välkommen att delta, barn som vuxna. Kontaktperson: Bosse Johansson 0723-101145.