Aktuellt

KALENDERDå vi inte har möjlighet att fysiskt
träffas, flyttas årsmötet framåt till en
tidpunkt då vi alla kan samlas i kyrkan.

Personlig kallelse till detta årsmöte
meddelas senast tre veckor innan årsmötet
kommer till stånd.

(nytt per 21 februari)
Ett nytt församlingsbrev har i dagarna gått
ut till församlingens medlemmar, antingen
per e-post eller per brev.

(nytt per 15 januari)
Ett församlingsbrev skickades i januari till
församlingens medlemmar, liksom förslag
till dagordning vid kommande årsmöte,
årsberättelse, resultat och balansräkning
och budgetförslag för 2021. Styrelsen åter-
kommer med nytt datum för årsmötet.

Glöm inte att ge
ekonomiskt stöd till
församlingen även när vi inte har
möjlighet att fira gudstjänst tillsammans.
Använd kyrkans bankgiro eller Swish, se
nedan.

Vi har också ett åtagande som vi kallar
"ge för livet". De bidragen går också
att sätta in på församlingens bankgiro,
eller via Swich till församlingen.

Bankgiro: 5950-7251
Swich: 123 189 55 15
Märk insättningen med "församlingen" eller
"Ge för livet".