Aktuellt


OKTOBER

Tisdag 26 oktober
14.30 Stickkafé
(Nygatan 5)

Onsdag 27 oktober
09.30 Bön

Torsdag 28 oktober
19 Musikalisk salong, Vadstena
sång och pianoakademi, entré

Söndag 31 oktober
11 Gudstjänst, predikan av Torbjörn
Ahlund, efter gudstjänsten
enkelt kyrkfika

NOVEMBER

Onsdag 3 november
09.30 Bön

Lördag 6 november
Alla helgons dag
11 Gudstjänst med ljuständning,
Owe Schmid, enkelt kyrkfika

Tisdag 9 november
14.30 Stickkafé

Onsdag 10 november
09.30 Bön

Söndag 14 november
11 Gudstjänst, enkelt
kyrkfika

Onsdag 17 november
09.30 Bön

Söndag 21 november
Domsöndagen
11 Gudstjänst, enkelt
kyrkfika

Tisdag 23 november
14.30 Stickkafé

Onsdag 24 november
09.30 Bön

Torsdag 25 november
19 Musikalisk salong med
Vadstena sång och piano-
akademi, entré

Söndag 28 november
1:a Advent
11 Adventsgudstjänst, predikan
Håkan Andersson, adventsfika

DECEMBER

Onsdag 1 december
09.30 Bön

Söndag 5 december
2:a Advent
11 Gudstjänst, enkelt
kyrkfika

Tisdag 7 december
14.30 Stickkafé

Onsdag 8 december
09.30 Bön

Söndag 12 december
3:e Advent
11 Gudstjänst, enkelt
kyrkfika

Onsdag 15 december
09.30 Bön

Söndag 19 december
4:e Advent
11 Gudstjänst, enkelt
kyrkfika

Söndag 26 december
11 Gudstjänst, vi sjunger
julsånger, enkelt kyrkfika

JANUARI 2022

Söndag 2 januari
11 Nyårsgudstjänst, enkelt
kyrkfika