AktuelltINFO (senaste uppdateringen är från
den 28 februari 2021)

P.g.a. beslut i riksdag och regering
(pandemilagen), är samlingar i Vättern-
kyrkan fortfarande inställda och kommer
att vara så under okänt antal dagar/
veckor/månader.

(nytt per 28 februari)
Ett brev med frågeformulär är utskickat
till församlingens medlemmar, (frågor som
skulle ha behandlats på ett planerat FORUM
under 2020 men som fick ställas in). Brevet
kommer per e-post eller per brev. Svar
på frågorna önskas senast den 20 mars.

(nytt per 21 februari)
Ett nytt församlingsbrev har i dagarna gått
ut till församlingens medlemmar, antingen
per e-post eller per brev.

Ett församlingsbrev skickades i januari till
församlingens medlemmar, liksom förslag
till dagordning vid kommande årsmöte,
årsberättelse, resultat och balansräkning
och budgetförslag för 2021.


Då vi inte har möjlighet att fysiskt
träffas, flyttas årsmötet framåt
till en
tidpunkt då vi alla kan samlas i kyrkan.

Personlig kallelse till detta årsmöte
meddelas senast tre veckor innan årsmötet
kommer till stånd.


Inget nytt församlingsblad kommer att
tryckas i nuläget, ny information skickas
till medlemmar per post eller via mejl.

Glöm inte att ge
ekonomiskt stöd till
församlingen även när vi inte har
möjlighet att fira gudstjänst tillsammans.
Använd kyrkans bankgiro eller Swich, se
nedan.

Vi har också ett åtagande som vi kallar
"ge för livet". De bidragen går också
att sätta in på församlingens bankgiro,
eller via Swich till församlingen.

Bankgiro: 5950-7251
Swich: 123 189 55 15
Märk insättningen med "församlingen" eller
"Ge för livet".

 

JANUARI,  FEBRUARI och MARS MÅNAD 2021

Se information ovan.