Aktuellt

 
 
                                                             

 

I juni-augusti flyttar vi våra
gudstjänster ut till sommarhemmet
Saxtorp och då kl. 18. Åter i
Vätternkyrkan den 1 september.
  

Fredag 12 juli
11 Begravningsgudstjänst
(I Vätternkyrkan)

Söndag 14 juli
18 Saxtorpsgudstjänst, predikan av Fader Peter,
katolska församlingen,
kyrkfika.

Söndag 21 juli
18 Saxtorpsgudstjänst, kyrkfika.

Söndag 28 juli
18 Saxtorpsgudstjänst, nattvard,
kyrkfika.

Söndag 4 augusti
18 Saxtorpsgudstjänst, Martinsson,
kyrkfika.

Söndag 11 augusti
18 Saxtorpsgudstjänst, Martinsson,
nattvard, kyrkfika.

Söndag 18 augusti
18 Saxtorpsgudstjänst, Martinsson,
kyrkfika

Söndag 25 augusti
Saxtorpsgudstjänst, kyrkfika

Söndag 1 september
Från 13 Församlingsdag i Vätternkyrkan,
besök av pastor Roland Hellsten från
Hyllinge Park. Start med lunch

Söndag 8 september
11 Gudstjänst, besök av SAM-kretsen
från Ödeshög, kyrkfika