Aktuellt

Tisdag den 21 november
12 Sopplunch
14.30 Stickkafé
17.45 Scouterna

Onsdag den 22 november
18 Alphakurs
18 Miniorscouterna

Fredag den 24 november
19 "Hoppet finns om vi reser oss upp"
Samling om klimatet i Globala
veckan. Se information här ovan!

Söndag den 26 november
Domsöndagen
11 Gudstjänst med nattvard, 
Martinsson, Sofia Asthamn 
sjunger, kyrkfika

Tisdag den 28 november
12 Sopplunch
15 Tisdagscafé, advents och
julsånger
17.45 Scouterna
19 Konsert med Vadstena sång
och pianoakademi, entreavg.

Onsdag den 29 november
18 Alphakurs
18 Miniorscouterna
18.30 Bön för Vadstena i
Församlingshemmet på
Skänningegatan

Torsdag den 30 november
09.30 Morgonbön

Söndag den 3 december
Första advent
11 Adventsgudstjänst, Martinsson,
adventsfika

Tisdag den 5 december
12 Sopplunch
14.30 Stickkafé
17.30 Andakt på RIA i
Motala, Vätternkyrkan an-
svarar
17.45 Scouterna

Onsdag den 6 december
18 Miniorscouterna

Torsdag den 7 december
09.30 Morgonbön

Söndag den 10 december
Andra advent
11 Gudstjänst, Martinsson,
Manskvartett sjunger 
adventssånger, kyrkfika

Onsdag den 13 december
15 Tussilagons luciafirande.
servering

Torsdag den 14 december
09.30 Morgonbön

Söndag den 17 december
Tredje advent
18 Gudstjänst med advents
 och julsånger, framförda
av församlingen och dess sångare,
kyrkfika

Onsdag den 20 december
18.30 Bön för Vadstena på
Pilgrimscentrum

Tisdag den 26 december
Annandag Jul
18 Gudstjänst, Martinsson,
kyrkfika

Söndag den 31 december
11 Gudstjänst, Martinsson,
kyrkfika

Måndag den 1 januari 
Nyårsdagen
18 Inför det nya året, 
Martinsson, nattvard

Lördag den 6 januari
Trettondedag Jul
17 Trettondagsfest, servering,
samvaro med uppträdande, 
tävlingar och andakt

Söndag den 7 januari
11 Gudstjänst, Martinsson,
kyrkfika


(lite info om början av år 2018)
Ekumeniska böneveckan firas
den 18 till 25 januari. Samlingar
alla dagar i de olika kyrkorna. Mer
info kommer efter den första
advent.

Årsmöte för Vadstena frikyrko-
församling hålls lördagen den 27 
januari.