Ekumenisk sånggudstjänst

I den ekumeniska böneveckan i Vadstena hade vi en gemensam sånggudstjänst i Vätternkyrkan. Människor från alla Vadstenas församlingar möttes, lyssnade på, och sjöng med i sångerna

Kristoffer Skoglund berättade om sitt helande från en kronisk sjukdom, Helena Sundström spelade vackert på sin nyckelharpa och vi sjöng gemensamt sånger ut psalmboken. Staffan Wallgård, Nisse Martinsson, Anders Düring och Lennart Djärf på gitarr, flygel, elbas och orgel.

Lucia 2017

Så var det dags igen, årets Luciafirande tillsammans med Fritidshemmet Tussilagon. Kyrkan var fullsatt av föräldrar och anhöriga. Barnen sjöng vackert och efteråt bjöds alla på luciafika. Luciafikat inbringade en summa pengar som skänktes till jordbävningsdrabbade i Kermanshah i Iran.

Sång i Vätternkyrkan

Många i kyrkan tycker om att sjunga och det är vi glada för. Ibland kan det till och med bli lite körsång, som här vid första advent. Musikintresset spänner över generationerna, här med morfar Staffan och barnbarnet August. Längst ner syns även paret Hesselstrand. Vi delar också en bild på en alternativ kyrktaxi.