Aktuellt

JULI


Söndag 14 augusti
18 Gudstjänst vid sommarhemmet Saxtorp,
Tema kallelse, församling, kyrkfika.

Söndag 21 augusti
18 Gudstjänst vid sommarhemmet Saxtorp, 
kyrkfika.

Söndag 28 augusti
18 Gudstjänst vid sommarhemmet Saxtorp, 
kyrkfika.

Söndag 4 september
17 Församlingsmöte, ekonomifrågor (Saxtorp)
18 Gudstjänst vid sommarhemmet Saxtorp, 
kyrkfika.

Söndag 11 september
18 Gudstjänst vid sommarhemmet Saxtorp, 
Gunilla och Per-Erik Djärf, kyrkfika.

Söndag 18 september
18 Ekumenisk gudstjänst i Vätternkyrkan, Annika 
Spalde talar, medverkan från de olika kyrkorna,
kyrkfika

Söndag 25 september
11 Gudstjänst, Miriam Bergh predikar,
 kyrkfika


Söndag 2 oktober
11 Gudstjänst, Johan Einarsson, kyrkfika. Efter
gudstjänsten församlingsmöte

Övrigt
Vid en av höstens gudstjänster kommer Vätternkyrkan att få 
besök och predikan av pilgrimspräst Emma Audas (20 november).

Soppluncherna i Vätternkyrkan startar upp den 13 september.

Mer info kommer.