AktuelltINFO
OBS, ny information per den 18 november
2020.
Styrelsen i församlingen har på grund av
läget i Sverige och Vadstena när det
gäller Covid 19, beslutat att alla samlingar
i Vätternkyrkan ställs in året ut.
Styrelsen kan återkomma med eventuella
förändringar och ny information längre fram.

(du som har mailadress och
inte meddelat den till din församlings-
grupp, gör det så får du ett mail när ny
information kommer)

Inget nytt församlingsblad kommer att
tryckas i nuläget, ny information skickas
till medlemmar per post eller via mail.

Glöm inte att ge
ekonomiskt stöd till
församlingen även när vi inte har
möjlighet att fira gudstjänst tillsammans.
Använd kyrkans bankgiro eller Swich, se
nedan.

Vi har också ett åtagande som vi kallar
"ge för livet". De bidragen går också
att sätta in på församlingens bankgiro,
eller via Swich till församlingen.

Bankgiro: 5950-7251
Swich: 123 189 55 15
Märk insättningen med "församlingen" eller
"Ge för livet".

 

Tisdag 24 november
14.30 Stickkafé /INSTÄLLT/

Onsdag 25 november
09.30 Bön /INSTÄLLT

Söndag 29 november
1:a Advent
Adventsgudstjänst, sång av Sofia
Asthamn och Torbjörn Hedman
/INSTÄLLT/

Söndag 6 december
2:a Advent
11 Gudstjänst, predikan
av pastor Lennart Johansson,
Motala/INSTÄLLT/

Tisdag 8 december
14.30 Stickcáfe/INSTÄLLT/

Onsdag 9 december
09.30 Bön /INSTÄLLT/

Söndag 13 december
3:e Advent
11 Gudstjänst/INSTÄLLT/

Onsdag 16 december
09.30 Bön/INSTÄLLT/

Söndag 20 december
4:e Advent
11 Gudstjänst/INSTÄLLT/

Söndag 27 december
11 Gudstjänst, nattvard
/INSTÄLLT/

JANUARI MÅNAD 2021

Söndag 3 januari
11 Gudstjänst /preliminärt/