Aktuellt

MAJ

Onsdag 18 maj
09.30 Bön
Onsdag 18 maj
19 Konsert med Vadstena sång och
pianoakademi, entré
Torsdag 19 maj
19 Konsert med Vadstena sång och
pianoakademi, entré

Lördag 21 maj
15 Konsert med violinisten Johan
Dalene och pianisten Sebastian
Iivonen

Söndag 22 maj
11 Gudstjänst med nattvard, kyrkfika

Måndag 23 maj
18 "Gå för Sverige" gästar Vadstena.
Andakt på Stora Torget med bibelord
och bön. Välkomna att lyssna och be.
(Gå för Sverige är ett ekumeniskt
initiativ och vandrar i Östergötland,
en s.k. "korsvandring" under maj månad)

Tisdag 24 maj
14.30 Stickkafé

Onsdag 25 maj
09.30 Bön
Torsdag 26 maj
07.00 Kristi Himmelsfärdsdag.
Enkel gökotta vid sommarhemmet 
Saxtorp, klä dig för att vara 
utomhus och ta gärna med fika

Söndag 29 maj
11 Gudstjänst, kyrkfika

JUNI – AUGUSTI

Under sommaren 2022 (juni-Augusti) samlas vi till gudstjänst vid sommarhemmet Saxtorp, söndagar kl. 18. (Dock inga gudstjänster på midsommardagen och söndagen därefter, den 26 juni) Om någon speciell talare eller sångare/sånggrupp gästar oss, kommer det att annonseras här nedan. Övriga söndagar under sommaren (som inte specificeras här nedan) ansvarar olika församlingsmedlemmar för gudstjänsterna. Det blir fika efter varje gudstjänst.

SÖNDAGEN DEN 19 JUNI kl. 18 gästas Vadstena av missionsbåten Shalom som kommer att ha en gudstjänst i Vadstena hamn. Den gudstjänsten ”krockar” med gudstjänst på Saxtorp och därför har gudstjänstansvariga den söndagskvällen (i samråd med styrelsen) beslutat att ställa in Saxtorpsgudstjänsten och istället hänvisar vi till Shaloms bryggmöte/gudstjänst med Birger Borgemo och hans besättning. Vi hälsar Shalom välkomna till Vadstena!

SÖNDAGEN DEN 11 JULI kl. 18 predikar pilgrimspräst Rickard Borgenback vid gudstjänsten ute vid Saxtorp.