AktuelltTisdag den 19 september
12 Sopplunch
15 Tisdagskafé, Lennart o
Ragnhild sjunger och be-
rättar om solskenssångaren
17.45 Scouterna (Saxtorp)

Onsdag den 20 september
18 Alphakurs

Torsdag den 21 september
09.30 Morgonbön
18 Miniorscouterna
(Saxtorp)

Söndag den 24 september
11 Gudstjänst, manskvartett,
kyrkfika

Tisdag den 26 september
12 Sopplunch
14.30 Stickkafé
17.45 Scouterna (Saxtorp)
18 Alphakurs
18.30 Bön för Vadstena
(i Birgittakyrkan)

Onsdag den 27 september
18.30 Bön för Vadstena i 
Birgittakyrkan


Torsdag den 28 september
09.30 Morgonbön
18 Miniorscouterna
(Saxtorp)
18 Motala/Vadstena 
kammarorkester ger konsert 
i Vätternkyrkan

Söndag den 1 oktober
11 Gudstjänst, Martinsson,
kyrkkaffe

Tisdag den 3 oktober
12 Sopplunch
15 Tisdagskafé, Lena o
Håkan Paulsson berättar
om skolbygge i Colombia
17.45 Scouterna

Onsdag den 4 oktober
18 Alphakurs

Torsdag den 5 oktober
09.30 Morgonbön
18 Miniorscouterna

Söndag den 8 oktober
11 Gudstjänst, Martinsson,
kyrkkaffe

Tisdag den 10 oktober
12 Sopplunch
14.30 Stickkafé
17.45 Scouterna

Onsdag den 11 oktober
18 Alphakurs

Torsdag den 12 oktober
09.30 Morgonbön
18 Miniorscouterna

Söndag den 15 oktober
18 Konsert med One
Way Brothers

Tisdag den 17 oktober
12 Sopplunch
15 Tisdagscafé, besök
av Vadstena Jazz friends
17.45 Scouterna

Onsdag den 18 oktober
18 Alphakurs

Torsdag den 19 oktober
09.30 Morgonbön
18 Miniorscouterna

Fredag den 20 oktober
14 o 15.30 Andakt på 
Wasagården och Vättern-
gården

Söndag den 22 oktober
11 Gudstjänst, kyrkfika

Tisdag den 24 oktober
12 Sopplunch
14.30 Stickkafé
17.45 Scouterna

Onsdag den 25 oktober
18 Alphakurs
18.30 Bön för Vadstena
(i Vätternkyrkan)

Torsdag den 26 oktober
09.30 Morgonbön
18 Miniorscouterna

Lördag den 28 oktober
10 - 16 Alphadag ute vid
Saxtorp

Söndag den 29 oktober
11 Gudstjänst, Martinsson,
nattvard, kyrksöndag

Tisdag den 31 oktober
12 Sopplunch
15 Tisdagscafé "Hur blev
Klosterkyrkan en elefant"
Johan Hesselstrand

Onsdag den 1 november
18 Alphakurs