Aktuellt

Söndag den 20 augusti
18 Gudstjänst, Saxtorp,
Martinsson, kyrkfika

Söndag den 27 augusti
18 Gudstjänst, Saxtorp, 
dop o nattvard, Martinsson, 
kyrkfika

Tisdag den 29 augusti
13 Ekumeniska rådet
träffas
17.45 Scouterna (Saxtorp)

Torsdag den 31 augusti
09.30 Morgonbön
18 Miniorscouterna
(Saxtorp)

Lördag den 2 september
18  100-årsjubileum. Vättern-
kyrkans lokaler (f.d. 
missionskyrkan) fyller 100 år.
Samkväm. Har du bilder,
berättelser eller annat 
intressant från kyrkolokalens
historia, dela det gärna med
oss andra. Kontakta Torbjörn
Hedman som är ansvarig för
kvällen

Söndag den 3 september
11 Gudstjänst, Martinsson, 
kyrkfika

Tisdag den 5 september
12 Sopplunchpremiär
17.45 Scouterna (Saxtorp)

Torsdag 7 september
09.30 Morgonbön
18 Miniorscouterna
(Saxtorp)

Söndag den 10 september
11 Gudstjänst, Martinsson,
kyrkfika

Tisdag den 12 september
12 Sopplunch
17.45 Scouterna (Saxtorp)

Torsdag den 14 september
09.30 Morgonbön
18 Miniorscouterna
(Saxtorp)

Söndag den 17 september
18 Ekumenisk sånggudstjänst
Martinsson m.fl. 
(mer info kommer)

Tisdag den 19 september
12 Sopplunch
17.45 Scouterna (Saxtorp)

Torsdag den 21 september
09.30 Morgonbön
18 Miniorscouterna
(Saxtorp)

Söndag den 24 september
11 Gudstjänst, kyrkfika

Tisdag den 26 september
12 Sopplunch
17.45 Scouterna (Saxtorp)
18.30 Bön för Vadstena
(i Birgittakyrkan)

Torsdag den 28 september
09.30 Morgonbön
18 Miniorscouterna
(Saxtorp)
18 Motala/Vadstena 
kammarorkester ger konsert 
i Vätternkyrkan