Aktuellt


Inför söndagarnas gudstjänster
Varje söndag före gudstjänsten har vi bön
10.30 i församlingssalen (lilla rummet)Tisdag den 13 november
12 Sopplunch
15 Tisdagskafé, vi binder
adventskransar.


Onsdag den 14 november
19 Föredrag, K G Larsson, 
"Israels roll i världen", med plats
för frågor och fika.

Torsdag den 15 november
10 Morgonbön

Fredag den 16 november
14 o 15.30 Andakter på Wasagården
och Vätterngården
18 "After work", samvaro, lite mat och
prat. Kom och var med!

Lördag den 17 november
10 - 15 Bönedag

Söndag den 18 november
11 Gudstjänst, Martinsson,
sång av Gunillas gospelkör, kyrkfika


18 Ekumeniskt gudstjänst i globala 
veckan, "TIDSFÖNSTER", Sofia och 
Peter Asthamn ansvarar för be-
traktelse, Nisse Martinsson spelar
blockflöjt och Anders Düring piano.
Lennart Wallstedt visar bildspel
Det är fri entré och det bjuds på klimat-
smart fika.

Tisdag den 20 november
12 Sopplunch
14.30 Stickkafé

Torsdag den 22 november
10 Morgonbön

Lördag den 24 november
15 Konsert, "Klassisk musik i 
Vätternkyrkan". Duo ViNa, Victoria
Stjerna, violin och Natalia Kremska,
piano

Söndag den 25 november
11 Gudstjänst med nattvard,
kyrkfika. Efter fikat, 
församlingsmöte

Tisdag den 27 november
12 Sopplunch
15 Tisdagskafé, Adventssånger, vi
sjunger med och för varandra

Torsdag den 29 november
10 Morgonbön
19 Musikaliskt salong, Vadstena
sång och pianoakademie, entré

Söndag den 2 december
Första Advent
11 Gudstjänst, Martinsson, offerdag,
adventsfika

Tisdag den 4 december
12 Sopplunch (sista för hösten)

Torsdag den 6 december
10 Morgonbön

Söndag den 9 december
Andra Advent
11 Gudstjänst, nattvard, adventsfika

Torsdag den 13 december
10 Morgonbön
15.30 Luciafirande med fritidshemmet
Tussilagon, luciafika

Fredag den 14 december
14 o 15.30, andakter på Wasagården
och Vätterngården

Söndag den 16 december
Tredje Advent
18 Gudstjänst med julens sånger,
Martinsson, adventsfika

(Ingen gudstjänst den 23 december,
fjärde advent)

Tisdag den 26 december
Annandag jul
18 Gudstjänst, Martinsson,
julfika

Söndag den 30 december
11 Gudstjänst, Martinsson, 
kyrkfika

Tisdag den 1 januari 2019
18 Nyårsbön med nattvard


Kommande konserter i Vätternkyrkan
"Klassiskt musik i Vätternkyrkan"

Lördagen den 19 januari 2019 kl. 15, Valhalla-
kvintetten, Laura Michelin, flöjt, Hannes
Heinemann, oboe, Alma Heinemann valthorn
Gustav Wetterbrandt, klarinett, Daniel Handsworth, 
fagott. Fri entré

Lördagen den 9 februari kl. 15, (preliminär) 
Johan Dalene, violin, Inger Dalene, piano. Fri entré

 
Byte av lås på kyrkan Under hösten byts låsen 
på kyrkans dörrar ut och nya nycklar kan fås 
mot en dispositionsavgift. 
Kontakta Bo Johansson för information.