Aktuellt
20 - 26 januari
Ekumeniska böneveckan,
se nedan

Måndag 20 januari
18 Bönesamling i Katolska kyrkan
Tisdag 21 januari
18 Bönesamling i Vätternkyrkan
Onsdag 22 januari
18 Bönesamling i Vadstena Kristna Center
Torsdag 23 januari
18 Bönesamling på Pilgrimscentrum
Fredag 24 januari
18 Bönesamling i Klosterkyrkan

Tisdag 21 januari
12 Start sopplunch, församlingshemmet
ansvarar

Tordag 23 januari
10 Morgonbön
19 Musikalisk salong med Vadstena
sång och pianoakademi, entré

Lördag 25 januari
Församlingens årsmöte

Söndag 26 januari
11 Gudstjänst, Årshögtid,
nattvard, Martinsson,
insamling, kyrkfika

Tisdag 28 januari

12 Sopplunch, Vätternkyrkan ansvarar
14.30 Stickkafé

Torsdag 30 januari
10 Morgonbön

Fredag 31 januari
14 o 15.30 Andakter på Wasagården
och Vätterngården

Söndag 2 februari
11 Gudstjänst, Martinsson, kyrkfika

Tisdag 4 februari
12 Sopplunch, församlingshemmet
ansvarar

Onsdag - fredag 5-7 februari
Pilgrimsseminarium i Vätternkyrkan
anordnat av Pilgrimscentrum i Vadstena

Torsdag 6 februari
10 Morgonbön hos Ragnhild Djärf
(Vätternkyrkan uthyrd 5-7 februari)
Söndag 9 februari
11 Gudstjänst, nattvard, Martinsson,
kyrkfika

Tisdag 11 februari
12 Sopplunch, Vätternkyrkan ansvarar
14.30 Stickcafé

Torsdag 13 februari
10 Morgonbön

Fredag 14 februari
18 "After Work", mat o prat och
tävling

Söndag 16 februari
11 Gudstjänst, Martinsson, kyrkfik

Tisdag 18 februari
12 Sopplunch, församlingshemmet ansvarar

Torsdag 20 februari
10 Morgonbön

Lördag 22 februari
17 Bibelstudium, Martinsson

Söndag 23 februari
11 Gudstjänst, Martinsson,
nattvard, kyrkfika

Tisdag 25 februari
12 Sopplunch, Vätternkyrkan ansvarar
14.30 Stickcafé

Torsdag 27 februari
10 Morgonbön
19 Musikalisk salong med Vadstena sång
och pianoakademi, entré

Lördag 29 februari
15 Klassiskt musik i Vätternkyrkan,
Johan Dalene, violin
Sebastian Iivonen, piano

Söndag 1 mars
11 Gudstjänst, kyrkfika

Tisdag 3 mars
12 Sopplunch, Församlinshemmet
ansvarar

Torsdag 4 mars
10 Morgonbön

Söndag 8 mars
11 Gudstjänst, Martinsson, kyrkfika

Tisdag 10 mars
12 Sopplunch, Vätternkyrkan ansvarar
14.30 Stickkafé

Torsdag 12 mars
10 Morgonbön

Fredag 13 mars
18 After Work
Mat, prat och tävling

Lördag 14 mars
15 Klassisk musik i Vätternkyrkan
Magnus Holmander, klarinett
David Huang, piano

Söndag 15 mars
11 Gudstjänst, Martinsson, kyrkfika