Aktuellt

Söndag den 30 juli
18 Gudstjänst, Saxtorp,
nattvard, kyrkfika

Söndag den 6 augusti
18 Gudstjänst, Saxtorp, 
kyrkfika

Söndag den 13 augusti
18 Gudstjänst, Saxtorp,
Martinsson, kyrkfika

Söndag den 20 augusti
18 Gudstjänst, Saxtorp,
Martinsson, kyrkfika

Söndag den 27 augusti
18 Gudstjänst, Saxtorp, 
nattvard, Martinsson, 
kyrkfika

Lördag den 2 september
18  100-årsjubileum. Vättern-
kyrkans lokaler (f.d. 
missionskyrkan) fyller 100 år.
Samkväm. Har du bilder,
berättelser eller annat 
intressant från kyrkolokalens
historia, dela det gärna med
oss andra. Kontakta Torbjörn
Hedman som är ansvarig för
kvällen

Söndag den 3 september
11 Gudstjänst, Martinsson, 
kyrkfika