Aktuellt


Inför söndagarnas gudstjänster
Varje söndag före gudstjänsten har vi bön
10.30 i församlingssalen (lilla rummet)ÄNDRINGAR I PROGRAMBLADET
OBS! Ändringar har skett beträffande julhelgens
samlingar, så därför stämmer inte program-
bladets innehåll. (Utgivet i november)
I nedanstående "Aktuellt", finns de aktuella 
samlingarna. En handaffich med ändringarna 
finns i lådorna avsedda för kyrkans programblad.Onsdag 19 december
18.30 Bön för Vadstena i Vadstena
Kristna Center

Torsdag 20 december
10 Morgonbön

Söndag 23 december
Fjärde Advent
11 Julgudstjänst, Martinsson, julfika

Söndag 30 december
11 Gudstjänst, Martinsson, 
kyrkfika

Tisdag 1 januari 2019
18 Nyårsbön med nattvard, Martinsson

Söndag 6 januari
Trettondagen
16 Julfest i Vätternkyrkan, servering, lite
lekar/tävlingar, sång, intervjuer och samvaro

Söndag 13 januari
11 Sammanlyst gudstjänst/mässa i Kloster-
kyrkan. Avtackning av kyrkoherde Torbjörn
Ahlund

Lördag 19 januari
"Klassisk musik i Vätternkyrkan"
15 Valhallakvintetten, Laura Michelin, flöjt,
Hannes Heinemann, oboe, Alma Heinemann,
valthorn, Gustav Wetterbrandt, klarinett, 
Daniel Handsworth, fagott

Söndag  20 januari
11 Gudstjänst, nattvard, kyrkfika

Böneveckan i Vadstena, 21 - 26 januari, 
samling i de olika kyrkorna i Vadstena

Måndag 21 januari
18 Böneveckan, samling i katolska kyrkan
(Birgittakyrkan)

Tisdag  22 januari
12.15 Sopplunch, start för vårterminen
18 Böneveckan, samling i Vätternkyrkan 

Onsdag  23 januari
18 Böneveckan, samling i Vadstena Kristna
Center
19 Musikalisk salong, Vadstena sång och
pianoakademi, entré

Torsdag  24 januari
18 Böneveckan, samling på Pilgrimscentrums
Mariagård

Fredag 25 januari
18 Böneveckan, samling i Klosterkyrkan

Lördag 26 januari
16 Vadstena Frikyrkoförsamlings årsmöte, 
förhandlingar, servering

Söndag 27 januari
11 Gudstjänst, Martinsson, kyrkfika

Tisdag 29 januari
12.15 Sopplunch

Söndag 3 februari
11 Gudstjänst, Martinsson, kyrkfika

Tisdag 5 februari
12.15 Sopplunch

(Onsdag 6 feb - 8 februari, Vätternkyrkan
uthyrd till Pilgrimscentrum för  Pilgrims-
seminarium)

Lördagen 9 februari 
"Klassiskt musik i Vätternkyrkan"
15 Johan Dalene, violin, Inger Dalene, 
piano. Fri entré


 
Byte av lås på kyrkan Under hösten 2018 har 
låsen på kyrkans dörrar bytts ut och nya nycklar 
kan fås mot en dispositionsavgift. 
Kontakta Bo Johansson för information.