AktuelltByte av lås på kyrkan
Under hösten byts låsen på kyrkans dörrar ut 
och nya nycklar kan fås mot en dispositionsavgift. 
Kontakta Bo Johansson för information.

Inför söndagarnas gudstjänster
Varje söndag före gudstjänsten har vi bön
10.30 i församlingssalen (lilla rummet)Söndag den 23 september
11 Gudstjänst, Martinsson, kyrkfika

Tisdag den 25 september
12 Sopplunch
14.30 Stickkafé

Torsdag den 27 september
10 Morgonbön
19 "Musikalisk salong", Vadstena
sång och pianoakademie, entré.

Lördag den 29 september
 

Söndag den 30 september
11 Gudstjänst med tema änglar, 
nattvard, kyrkfika. Efter fikat
församlingsmöte

Tisdag den 2 oktober
12 Sopplunch
15 Tisdagskafé, "Knyppelkonsten
i Vadstena", Gudrun Gunnarsson

Torsdag den 4 oktober
10 Morgonbön

Söndag den 7 oktober
11 Gudstjänst, Martinsson,
kyrkfika.

Tisdag den 9 oktober
12 Sopplunch
14.30 Stickkafé

Torsdag den 11 oktober
10 Morgonbön

Söndag den 14 oktober
11 Gudstjänst med nattvard,
 Martinsson, kyrkfika

Tisdag den 16 oktober
12 Sopplunch
15 Tisdagskafé, "Ro för livet"
Prästen Lars Cederlöv

Torsdag den 18 oktober
10 Morgonbön

Fredag den 19 oktober
18 After Work, mer info kommer

Lördag den 20 oktober
10 - 16 Bönedag i Vätternkyrkan

Söndag den 21 oktober
11 Gudstjänst, Martinsson,
kyrkfika

Tisdag den 23 oktober
12 Sopplunch
14.30 Stickkafé

Torsdag den 25 oktober
10 Morgonbön
19 Musikalisk salong, Vadstena
sång och pianoakademie, entre

Söndag den 28 oktober
11 Gudstjänst med tema Frälsningen, 
Anna-Lena och Kurt Axelsson,
kyrkfika

Tisdag den 30 oktober
12 Sopplunch
15 Tisdagskafé, "Nostalgi", Björn
Pettersson visar bilder från
Vadstena

Torsdag den 1 november
10 Morgonbön

Lördag den 3 november
11 Alla Helgons dag
Gudstjänst med nattvard,
 Martinsson, ljuständning, 
kyrkfika

Tisdag den 6 november
12 Sopplunch
14.30 Stickkafé

Torsdag den 8 november
10 Morgonbön

Söndag den 11 november
11 Gudstjänst, Martinsson,
kyrkfika

Tisdag den 13 november
12 Sopplunch
15 Tisdagskafé, vi binder
adventskransar

Onsdag den 14 november
19 Föredrag, K G Larsson, 
"Israels roll i värden", plats
för frågor och fika

Torsdag den 15 november
19 Morgonbön

Fredag den 16 november
14 o 15.30 Andakter på Wasagården
och Vätterngården

Lördag den 17 november
10 - 15 Bönedag

Söndag den 18 november
11 Gudstjänst, Martinsson,
kyrkfika

Tisdag den 20 november
12 Sopplunch
14.30 Stickkafé

Torsdag den 22 november
10 Morgonbön

Lördag den 24 november
15 Konsert, "Klassisk musik i 
Vätternkyrkan" 

Söndag den 25 november
11 Gudstjänst med nattvard,
 Martinsson, kyrkfika. Efter fikat, 
församlingsmöte

Tisdag den 27 november
12 Sopplunch
15 Tisdagskafé, Adventssånger, vi
sjunger med och för varandra

Torsdag den 29 november
10 Morgonbön
19 Musikaliskt salong, Vadstena
sång och pianoakademie, entré

Söndag den 2 december
Första Advent
11 Gudstjänst, Martinsson, offerdag,
adventsfika

Tisdag den 4 december
12 Sopplunch (sista för hösten)

Torsdag den 6 december
10 Morgonbön

Söndag den 9 december
Andra Advent
11 Gudstjänst, nattvard, adventsfika

Torsdag den 13 december
10 Morgonbön
15 Luciafirande med fritidshemmet
Tussilagon, luciafika

Fredag den 14 december
14 o 15.30, andakter på Wasagården
och Vätterngården

Söndag den 16 december
Tredje Advent
11 Gudstjänst med julens sånger,
Martinsson, adventsfika

Tisdag den 26 december
Annandag jul
18 Gudstjänst, Martinsson,
julfika

Söndag den 30 december
11 Gudstjänst, Martinsson, 
kyrkfika

Tisdag den 1 januari 2019
18 Nyårsbön